Uuden Musiikin Lokakuu

Uuden Musiikin Lokakuu 2018 -ohjelma julkaistaan kesän aikana

Uutiset

Sävellyksen mikrotonaalinen mestarikurssi 2018

23.05.2018, 10:19 | Kimmo Pihlajamaa

Tervetuloa Ouluun!

Uuden Musiikin Lokakuun sävellyksen mikrotonaalisella mestarikurssilla Oulussa to 27.9. – su 30.9.2018 opettaa Juhani Nuorvala.

Ennakkotehtävä

Osallistujat säveltävät 3-6 minuutin mittaisen teoksen MikroEnsemble –yhtyeen 1-7 soittajalle.

Käytettävissä ovat

 • neljäsosasävelaskelhuilu
 • neljäsosasävelaskelklarinetti
 • viulu
 • sello
 • neljäsosasävelaskelpiano
 • neljäsosasävelaskelharmonikka
 • neljäsosasävelaskelkitara

Mestarikurssin sisältö

on kolme henkilö­kohtaista sävellystuntia sekä työpaja, jossa MikroEnsemble harjoittaa ja työstää opiskelijoiden ennakkotehtävänä sävelmät teokset. Lisäksi teokset esitetään konsertissa UML-festivaalilla Oulun Musiikkikeskuksessa lauantaina 29.9.2018.

Opetuskielet ovat suomi ja englanti.

MikroEnsemblessä soittavat

 • Mikael Helasvuo, neljäsosasävelaskelhuilu
 • Lauri Sallinen, neljäsosasävelaskelklarinetti
 • Johanna Ilvesmäki, viulu
 • Markus Hohti, sello
 • Elisa Järvi, neljäsosasävelaskelpiano
 • Veli Kujala, neljäsosasävelaskelharmonikka
 • Juuso Nieminen, neljäsosasävelaskelkitara

Mestarikussin hintaan 195 € sisältyy

 • kolme henkilökohtaista oppituntia
 • MikroEnsemblen työpaja
 • teoksen esitys mestarikurssin konsertissa
 • vapaa pääsy Uuden Musiikin Lokakuuhun
 • kotimajoitus

Juhani Nuorvalan musiikin laaja tyylikirjo ulottuu pop-vaikutteisista sävelmistä ja tanssirytmeistä lempeään ambient-leijailuun. 2000-luvulta alkaen Nuorvala on säveltänyt lähes kaiken musiikkinsa epätotunnaisissa viritys­järjestelmissä. Hän on säveltänyt kamari-, orkesteri- ja elektroni­musiikkia. Hän on myös luonut musiikin ja ääni­maailman useisiin näytelmiin ja säveltänyt Andy Warhol -aiheisen mikrotonaalisen oopperan. Nuorvala on Sibelius-Akatemian sävellyksen lehtori. Hänen opettajiaan olivat Eero Hämeen­niemi Helsingissä, Tristan Murail Pariisissa ja David Del Tredici New Yorkissa.

Hakuaika maanantaihin 25.6.2018 mennessä

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen tuottaja@lokakuu.fi. Liitä mukaan lyhyt teksti, jossa kerrot itsestäsi säveltäjänä ja aikaisemmista sävellysopinnoistasi sekä yksi esimerkkiteos sävellyksistäsi (nuotti ja mahdollinen äänite).

Opiskelijoiden valinta

Juhani Nuorvala valitsee mestarikurssille enintään kuusi opiskelijaa. Valitut ilmoitetaan perjantaina 29.6.2017. Heidän tulee toimittaa ennakkotehtävänsä partituuri ja stemmat  viimeistään perjantaina 31.8.2018.

Lisätietoja Kimmo Pihlajamaa

GSM 050 414 72 71 / tuottaja@lokakuu.fi

MICROTONAL COMPOSITION MASTERCLASS 2018

23.05.2018, 10:16 | Kimmo Pihlajamaa

As a part of the October New Music Festival in Oulu, Finland, there will be a Microtonal Composition Masterclass given by Mr. Juhani Nuorvala from Thursday 27 September to Sunday 30 September 2018.

Compose a piece

The students will compose a piece of 3-6 minutes for 1-7 musicians of the MikroEnsemble.

These instruments are available:

 • quarter tone flute
 • quarter tone clarinet
 • violin
 • cello
 • quarter tone piano
 • quarter tone accordeon
 • quarter tone guitar

The contents of the masterclass

The students’ compositions will be analyzed in three individual lessons by Mr. Juhani Nuorvala and rehearsed in a workshop of the MikroEnsemble. The works will be performed in a concert on Saturday 29 September.

Teaching languages are Finnish and English.

MikroEnsemble are

 • Mikael Helasvuo, quarter tone flute
 • Lauri Sallinen, quarter tone clarinet
 • Johanna Ilvesmäki, violin
 • Markus Hohti, cello
 • Elisa Järvi, quarter tone piano
 • Veli Kujala, quarter tone accordeon
 • Juuso Nieminen, quarter tone guitar

The price of the masterclass is 195 €, including

 • three individual lessons
 • workshop
 • the performance of the piece by MikroEnsemble
 • free admittance to October New Music Festival
 • homestay accomodation

The broad stylistic palette of Juhani Nuorvala’s music ranges from pop-influenced tunes and dance rhythms to gentle ambient soundscapes. Starting from the 2000’s, Nuorvala has written most of his music in alternative tuning systems. He has composed chamber, orchestral and electronic works. He has also created the music and sounds for several stage plays, and written a microtonal opera based on the life of Andy Warhol. Nuorvala is currently Lecturer in Composition at the Sibelius Academy, Helsinki. His own teachers include Eero Hämeenniemi in Helsinki, Tristan Murail in Paris, and David Del Tredici in New York.

Application deadline Monday 25 June 2018

Send your application by e-mail at tuottaja@lokakuu.fi. Include a short CV and one example of your compositions (score in PDF and recording in MP3 if available).

The selection of students

Mr. Juhani Nuorvala will select six students for the masterclass. They will be announced on Friday 29 June 2018. Students are required to deliver the score and parts of their composition latest by Friday 31 August 2018.

For further information Kimmo Pihlajamaa

Tel. +358-50-414 72 71 / tuottaja@lokakuu.fi

Mestarikurssin 2017 opiskelijat valittu

06.07.2017, 20:07 | Kimmo Pihlajamaa

Markus Fageruddin mestarikurssille Uuden Musiikin Lokakuu –nykymusiikkijuhlilla otetaan seitsemän opiskelijaa. He ovat Niilo Korsulainen, Sakari Raappana, Eetu Lehtonen, Janne Kivistö, Kristian Kivelä, Tuomas Kettunen ja Heta Kaisto. Alun perin opiskelijoita piti olla kuusi, mutta oppilaspaikkoja lisättiin seitsemään Markus Fageruddin toivomuksesta.

 

Mestarikurssi pidetään Oulussa pe 29.9. – su 1.10.2017. Osallistujat säveltävät 3-6 minuutin mittaisen teoksen pienyhtyeelle. Teoksia harjoitetaan workshopissa ja ne esitetään konsertissa sunnuntaina 1.10. klo 17.30 Tulindbergin salissa Oulun Musiikkikeskuksessa. Konsertissa esiintyvät Oulu Sinfonian muusikot viulisti Mikko Sorri, alttoviulisti Emiliano Travasino ja sellisti Riina Salminen sekä harmonikkataiteilija ja Uuden Musiikin Lokakuun taiteellinen johtaja. Veli Kujala.

 

Mestarikurssia tukee Musiikin Edistämissäätiö.

COMPOSITION MASTERCLASS 2017

20.06.2017, 14:14 | Kimmo Pihlajamaa

There will be a Composition Masterclass given by Markus Fagerudd from Friday 29 September to Sunday 1 October 2017.

 

The students will compose a piece of 3-6 minutes for 1-4 instruments, which can be: violin, viola, cello and accordion.

 

The students’ compositions will be analyzed in two individual lessons and rehearsed in a workshop. The works will be performed in  a concert on Sunday, 1 October 2017. Teaching languages are Finnish, Swedish, English and German.

 

The musicians in the concert and in the workshop are accordionist Veli Kujala and three musicians from the Oulu Symphony: violinist Mikko Sorri, viola player Emiliano Travasino and cellist Riina Salminen.

 

Veli Kujala will also play the quarter tone accordion, if necessary. Short manual about this instrument will be provided to the interested participants.

 

Markus Fagerudd (b. 1961 Pietarsaari) has studied composition in the Sibelius Academy under the direction of Olli Kortekangas and Kalevi Aho. He has also studied in Karlsruhe Music Academy under Wolfgang Rihm.

 

Fagerudd has written works for symphony orchestra, chamber orchestra, solo instruments and choirs, several operas and theatre music. He has been the Composer-in-Residence of the orchestras of Lappeenranta and Vaasa. He is currently working as a lecturer of music at the Theatre Academy of The Helsinki University of Arts.

 

The price of the masterclass

is 195 €, including two individual lessons, the workshop and the performance of the piece in the masterclass concert plus free admittance to October New Music Festival concerts.  Accomodation at the Forenom Hotel is offered for the price of 90 €.

 

Application deadline is 22 June 2017.

Send your application by e-mail at tuottaja@lokakuu.fi. Include a short CV and one example of your compositions (score in PDF and recording in MP3 if available).

 

Mr. Markus Fagerudd will select not more than six students for the masterclass. They will be announced on 1 July 2017. Students are required to deliver the score and parts of their finished composition latest by 31 August 2017.

 

For further information

Kimmo Pihlajamaa

Tel. +358-50-414 72 71

tuottaja@lokakuu.fi

Markus Fageruddin mestarikurssi Oulussa 29.9.-1.10.2017

22.05.2017, 19:54 | Kimmo Pihlajamaa

Uuden Musiikin Lokakuun sävellyksen mestarikurssilla Oulussa pe 29.9. – su 1.10.2017 opettaa Markus Fagerudd.

 

Osallistujat säveltävät 3-6 minuutin mittaisen teoksen 1-4 soittimelle. Käytettävissä ovat viulu, alttoviulu, sello ja harmonikka.

 

Mestarikurssin sisältö on kaksi henkilö­kohtaista sävellystuntia sekä työpaja, jossa opiskelijoiden teoksia työstetään ja harjoitetaan. Lisäksi teokset esitetään konsertissa sunnuntaina 1.10.2017. Opetuskielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa.

 

Muusikkoina mestarikurssin työpajassa ja konsertissa soittavat harmonikkataiteilija Veli Kujala ja kolme muusikkoa Oulu Sinfoniasta: viulisti Mikko Sorri, alttoviulisti Emiliano Travasino ja sellisti Riina Salminen. Veli Kujala soittaa tarvittaessa myös neljäs­osa­sävel­askel­harmonikkaa. Tästä instrumentista kiinnostuneet säveltäjät saavat soitinta ja sille kirjoittamista esittelevän lyhyen manuaalin.

 

Markus Fagerudd on opiskellut säveltlystä Sibelius-Akatemiassa Olli Kortekankaan ja Kalevi Ahon johdolla ja täydentänyt opintojaan Karlsruhen musiikki­korkea­koulussa Wolfgang Rihmin johdolla. Fageruddin laajaan tuotantoon kuuluu teoksia sinfoniaorkesterille, kamariyhtyeille, soolosoittimille, kuoroille ja useita oopperoita sekä musiikkia lukuisiin teatteri­esityksiin. Fagerudd on toiminut Lappeenrannan ja Vaasan kaupunginorkesterien nimikko­säveltäjänä. Hän toimii Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun musiikin lehtorina.

 

Mestarikussin hinta 195 € sisältää opetuksen, työpajan ja teoksen esittämisen mestarikurssin konsertissa ja vapaan pääsyn Uuden Musiikin Lokakuu –festivaalin konsertteihin. Tarjolla on majoitus Forenom-hotellissa lisähintaan 90 €.

 

Lähetä hakemuksesi to 22.6.2017 mennessä osoitteeseen tuottaja@lokakuu.fi. Liitä hakemukseen lyhyt teksti, jossa kerrot itsestäsi säveltäjänä ja aikaisemmista sävellysopinnoistasi. Liitä mukaan yksi esimerkkiteos aikaisemmasta tuotannostasi (nuotti ja mahdollinen äänite).

 

Markus Fagerudd valitsee mestarikurssille enintään kuusi opiskelijaa. Valitut ilmoitetaan 1.7.2017. Heidän tulee toimittaa valmiin teoksensa partituuri ja stemmat  viimeistään torstaina 31.8.2017.

 

Mestarikurssia tukee Musiikin Edistämissäätiö.

 

Lisätietoja Kimmo Pihlajamaa GSM 050 414 72 71 / tuottaja@lokakuu.fi

Jouko Tötterström juhlii

18.11.2016, 10:53 | Kimmo Pihlajamaa
Joukko UML-festarin konkariesiintyjiä soittaa konsertillisen Jouko Tötterströmin teoksia säveltäjän 60-vuotispäivän kunniaksi. Oululaisittain nimekkääseen esiintyjäkaartiin kuuluvat Oulu Sinfonian soolosellisti Arto Alikoski ja sellisti Riina Salminen sekä armoitettu klarinettivirtuoosi Markku ’Korkki’ Korhonen. Lisäksi mukana ovat pianistit Eeva Havulehto ja Outi Rahko sekä nuori laulajalupaus, bassobaritoni Janne Sihvo ja sellisti Iiris Tötterström.
Konsertin ohjelmassa on rakkaustarinoiden ja vanhojen kirjeiden inspiroima laulusarja Kirjeitä ullakolta, useita kantaesityksiä sekä Pekka Isomursun ja Petri Kuljun kuvitusta.

 

Konsertti Oulun ammattikorkeakoulun konserttisalissa alkaa tiistaina 22.11. kello 19.00. Liput 15 / 5 €.

UML 2017 päättyi hillittömästi

10.10.2016, 11:21 | Kimmo Pihlajamaa

Sebastian HIllin hallittu hillittömyys päätti UML-festivaalin Oulun Musiikkikeskuksessa sunnuntaina iltapäivällä 9.10. Helsinkiläinen Uusinta Ensemble tarjoili yleisölleen näyttävän ja monipuolisen annoksen nykymusiikin trendikkäintä ja virtuoosisinta antia. Konsertissa esitettiin myös festivaalin fokussäveltäjän Outi Tarkiaisen teos Metsän hiljaisuuteen. Siinä mukana olivat Tanssiryhmä Korpikomppania ja videotaiteilijat Karoliina Niemelä ja Pirjo Lempeä.

 

Uuden Musiikin Lokakuun seitsemässä konsertissa kävi 685 kuulijaa. Festivaalin taiteellisena johtajana vuosina 2016 ja 2017 toimii harmonikkataiteilija Veli Kujala. Tapahtuman järjestää Nykymusiikkiseura Lokakuu ry.

Leevi saa kukat

04.10.2016, 14:58 | Kimmo Pihlajamaa

Uuden Musiikin Lokakuun perinteinen Leevi Madetojan patsaan kukitus tapahtuu tänään tiistaina 4.10. kello 18.30. Perinteisen UML-runon lausuu Veli Kujala. Eläköön Leevi!

Sebastian Hilli on Toru Takemitsu -kisan voittaja

04.10.2016, 13:16 | Kimmo Pihlajamaa

Uuden Musiikin Lokakuu –festivaalin päätöskonsertissa Tulindbergin salissa Oulun Musiikkikeskuksessa sunnuntaina 9.10. Uusinta Ensemble kantaesittää Sebastian Hillin uuden teoksen Paraphrase II (Giant Steps and Eden Acid) (2015).

 

Sebastian Hilli (s. 1990) on ensimmäinen suomalainen, joka on voittanut arvostetun Toru Takemitsu –sävellyskilpailun.  Voitto heltisi Tokiossa vuonna 2015 orkesteri­teoksella Reachings. Rondo-lehti on julistanut Sebastian Hillin ’yhdeksi Suomen lupaavimmista nuoren polven säveltäjistä’.

 

Hilli on opiskellut Sibelius-Akatemiassa ja Wienissä ja asuu nykyään Pariisissa.

 

Uusinta Ensemblen muusikot kuvailevat Hillin uutta teosta ’villiksi’ ja ’hyperaktiiviseksi’. Säveltäjän mukaan teos yhdistää free jazzista ja brutaalista acid house –musiikista inspiroituneita tyylejä. Osa materaalista on johdettu John Coltranen teoksesta Giant Steps.

Oululainen Kirppu lähtee valloittamaan maailmaa

03.10.2016, 23:57 | Kimmo Pihlajamaa

Kitaristi Petri Kumelan suosittuun PIeniä otuksia -sarjaan on syntynyt ensimmäinen oululainen luontokuva. Säveltäjä Sakari Raappanan Kirppu esitellään  Kumelan lastenkonsertissa torstaina 6.10. Me aikuiset kuulemme sen Kumelan resitaalissa perjantaina 7.10. Tulindbergin salissa Oulun Musiikkikeskuksessa.

Lipunmyynti

Kaikkiin konsertteihin tuntia ennen konserttia ovelta käteisellä sekä yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla.

Niissä konserteissa, joista yllä erikseen on mainittu, on tarjolla ennakkomyynti Ticketmaster.fi.

Nettimyynnin lisäksi Ticketmasterin myyntipaikkoja Oulussa ovat: Makuuni, Torikatu 21-23