Uuden Musiikin Lokakuu

Sävellyksen mikrotonaalinen mestarikurssi 2018

- 23.05.2018

Tervetuloa Ouluun!

Uuden Musiikin Lokakuun sävellyksen mikrotonaalisella mestarikurssilla Oulussa to 27.9. – su 30.9.2018 opettaa Juhani Nuorvala.

Ennakkotehtävä

Osallistujat säveltävät 3-6 minuutin mittaisen teoksen MikroEnsemble –yhtyeen 1-7 soittajalle.

Käytettävissä ovat

 • neljäsosasävelaskelhuilu
 • neljäsosasävelaskelklarinetti
 • viulu
 • sello
 • neljäsosasävelaskelpiano
 • neljäsosasävelaskelharmonikka
 • neljäsosasävelaskelkitara

Mestarikurssin sisältö

on kolme henkilö­kohtaista sävellystuntia sekä työpaja, jossa MikroEnsemble harjoittaa ja työstää opiskelijoiden ennakkotehtävänä sävelmät teokset. Lisäksi teokset esitetään konsertissa UML-festivaalilla Oulun Musiikkikeskuksessa lauantaina 29.9.2018.

Opetuskielet ovat suomi ja englanti.

MikroEnsemblessä soittavat

 • Mikael Helasvuo, neljäsosasävelaskelhuilu
 • Lauri Sallinen, neljäsosasävelaskelklarinetti
 • Johanna Ilvesmäki, viulu
 • Markus Hohti, sello
 • Elisa Järvi, neljäsosasävelaskelpiano
 • Veli Kujala, neljäsosasävelaskelharmonikka
 • Juuso Nieminen, neljäsosasävelaskelkitara

Mestarikussin hintaan 195 € sisältyy

 • kolme henkilökohtaista oppituntia
 • MikroEnsemblen työpaja
 • teoksen esitys mestarikurssin konsertissa
 • vapaa pääsy Uuden Musiikin Lokakuuhun
 • kotimajoitus

Juhani Nuorvalan musiikin laaja tyylikirjo ulottuu pop-vaikutteisista sävelmistä ja tanssirytmeistä lempeään ambient-leijailuun. 2000-luvulta alkaen Nuorvala on säveltänyt lähes kaiken musiikkinsa epätotunnaisissa viritys­järjestelmissä. Hän on säveltänyt kamari-, orkesteri- ja elektroni­musiikkia. Hän on myös luonut musiikin ja ääni­maailman useisiin näytelmiin ja säveltänyt Andy Warhol -aiheisen mikrotonaalisen oopperan. Nuorvala on Sibelius-Akatemian sävellyksen lehtori. Hänen opettajiaan olivat Eero Hämeen­niemi Helsingissä, Tristan Murail Pariisissa ja David Del Tredici New Yorkissa.

Hakuaika maanantaihin 25.6.2018 mennessä

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen tuottaja@lokakuu.fi. Liitä mukaan lyhyt teksti, jossa kerrot itsestäsi säveltäjänä ja aikaisemmista sävellysopinnoistasi sekä yksi esimerkkiteos sävellyksistäsi (nuotti ja mahdollinen äänite).

Opiskelijoiden valinta

Juhani Nuorvala valitsee mestarikurssille enintään kuusi opiskelijaa. Valitut ilmoitetaan perjantaina 29.6.2017. Heidän tulee toimittaa ennakkotehtävänsä partituuri ja stemmat  viimeistään perjantaina 31.8.2018.

Lisätietoja Kimmo Pihlajamaa

GSM 050 414 72 71 / tuottaja@lokakuu.fi

MICROTONAL COMPOSITION MASTERCLASS 2018

- 23.05.2018

As a part of the October New Music Festival in Oulu, Finland, there will be a Microtonal Composition Masterclass given by Mr. Juhani Nuorvala from Thursday 27 September to Sunday 30 September 2018.

Compose a piece

The students will compose a piece of 3-6 minutes for 1-7 musicians of the MikroEnsemble.

These instruments are available:

 • quarter tone flute
 • quarter tone clarinet
 • violin
 • cello
 • quarter tone piano
 • quarter tone accordeon
 • quarter tone guitar

The contents of the masterclass

The students’ compositions will be analyzed in three individual lessons by Mr. Juhani Nuorvala and rehearsed in a workshop of the MikroEnsemble. The works will be performed in a concert on Saturday 29 September.

Teaching languages are Finnish and English.

MikroEnsemble are

 • Mikael Helasvuo, quarter tone flute
 • Lauri Sallinen, quarter tone clarinet
 • Johanna Ilvesmäki, violin
 • Markus Hohti, cello
 • Elisa Järvi, quarter tone piano
 • Veli Kujala, quarter tone accordeon
 • Juuso Nieminen, quarter tone guitar

The price of the masterclass is 195 €, including

 • three individual lessons
 • workshop
 • the performance of the piece by MikroEnsemble
 • free admittance to October New Music Festival
 • homestay accomodation

The broad stylistic palette of Juhani Nuorvala’s music ranges from pop-influenced tunes and dance rhythms to gentle ambient soundscapes. Starting from the 2000’s, Nuorvala has written most of his music in alternative tuning systems. He has composed chamber, orchestral and electronic works. He has also created the music and sounds for several stage plays, and written a microtonal opera based on the life of Andy Warhol. Nuorvala is currently Lecturer in Composition at the Sibelius Academy, Helsinki. His own teachers include Eero Hämeenniemi in Helsinki, Tristan Murail in Paris, and David Del Tredici in New York.

Application deadline Monday 25 June 2018

Send your application by e-mail at tuottaja@lokakuu.fi. Include a short CV and one example of your compositions (score in PDF and recording in MP3 if available).

The selection of students

Mr. Juhani Nuorvala will select six students for the masterclass. They will be announced on Friday 29 June 2018. Students are required to deliver the score and parts of their composition latest by Friday 31 August 2018.

For further information Kimmo Pihlajamaa

Tel. +358-50-414 72 71 / tuottaja@lokakuu.fi