KIITÄMME!

Uuden Musiikin Lokakuu kiittää tukijoitaan tavoitteellisesta  näkemyksestä kulttuurin kehittämisen alalla. 

Uuden Musiikin Lokakuu kiittää yhteistyökumppaneitaan luottamuksesta  taiteellisiin päämääriimme ja saamistamme panostuksista osaamisemme jatkuvaan kehittämiseen. 

Nykymusiikkiseura Lokakuu ry
GSM 050 414 72 71
tuottaja@lokakuu.fi
Huomiokuva: Petri Kulju
Esitteen taitto: Saara Savusalo
Kotisivun taitto: Hannu Hyyryläinen
Oikeudet muutoksiin pidätetään.